Några av Göteborgs mest tongivande reklambyråer pratar på torsdagen om varför reklam är dödsviktigt och visar kampanjer som goda exempel. De berättar också om hur schysst reklam kan öppna ögonen och öka tolerensen i samhället.

Seminariet ”Reklamen är dödsviktig” är en del av ett forskningsprojekt på Centrum för Konsumtionsvetenskap på Handelshögskolan i Göteborg där man undersöker reklamens roll i samtidskulturen och dess betydelse för samhällsutvecklingen när det gäller att vidga våra vyer och undvika stereotypa bilder av till exempel kön, ålder och etnicitet.

Fotnot:
Forskningsprojektet görs i samarbete med ADA, ett nätverk för kreatörer inom design och marknadskommunikation i Göteborgsregionen. ADA ingår i KK-stiftelsens program för upplevelseindustrin och projektägare är Business Region Göteborg.

Seminariet hålls i Malmstensalen på Handelshögskolan 31 maj klockan 15-17.