Göteborgslokaler vill stötta sina hyresgäster. Hittills har drygt 300 av Göteborgslokalers hyresgäster ansökt om och beviljats anstånd med att betala sin hyra. ”Vi ser hur pandemin drabbar många av våra hyresgäster hårt och har nu allt fokus på att de ska klara sig igenom krisen”, säger Göteborgslokalers vd Robert Hörnquist.

Den 18 mars beslutade Göteborgslokaler om att stötta sina hyresgäster genom att kunna ge dem som behöver det anstånd med hyresbetalningen. Anståndet gäller i tre månader och pengarna ska betalas tillbaka, men utan ränta och under en längre period – från oktober 2020 till september 2021.

– Många av våra hyresgäster är små företag som kommer att behöva tid att komma på fötter igen. Därför får de en längre tid på sig att betala tillbaka pengarna, säger Robert Hörnquist.

Minskat kundunderlag
Av Göteborgslokalers hyresgäster är det framförallt restauranger och mindre affärsverksamheter i stadsdelarna som har drabbats. Kundunderlaget sviktar och många vittnar om att de nästan helt tappat försäljningen.

Hyresgästerna får ansöka om anståndet hos Göteborgslokaler och det görs en individuell bedömning av varje enskilt fall. Företaget ska bland annat kunna visa att omsättningen har sjunkit och att de inte ligger efter med hyran sedan tidigare.

– Vi vet att förutom kostnad för personalen, så är hyran en stor utgift för den här gruppen. Vi hoppas att den här åtgärden ska leda till att de kan överbrygga den tillfälliga kris vi nu ser. Många av de som söker har fått anstånd, i dagsläget 314 stycken, säger Robert Hörnquist.

Supporta dina Locals
Anstånd med hyran är inte den enda åtgärd som Göteborgslokaler har vidtagit för att underlätta för sina hyresgäster. Bolaget har intensifierat sitt arbete i kontakten med hyresgäster för att ge tips, råd och stöd och satsar på ökad marknadsföring. I kampanjen ”Supporta dina Locals” uppmanas boende i områdena att stötta lokala näringsidkare.

Företagen får också tips på hur de kan öka sin egen marknadsföring, bland annat i sociala media.

– Vi lever nära våra hyresgäster och förstår deras problem. Våra förvaltare är nu extra mycket ute hos hyresgästerna för att höra om deras situation och ger råd och stöd. Vi måste komma ihåg att det här är en väldigt speciell kris som drabbar annars välmående företag hårt. De behöver stöttning här och nu, tills det vänder igen, säger Robert Hörnquist.