Skapar 50 nya jobb. Göteborgsbaserade Ecoride flyttar sin slutmontering av elcyklar från Polen till Göteborg. Elcykeltillverkaren samlar huvudkontor, utveckling, slutmontering och lager i en ny fabrik i Arendal och räknar med 50 nya jobb i höst och nästa år.

Ecoride var en av de första elcykeltillverkarna på marknaden när företaget startade i Göteborg 2008. Sedan några tillbaka ligger bolagets slutproduktion i Polen men nu flyttar det hem för att komma närmare sina största marknader i Norden. I en ny fabrik i Arendal samlas sälj, inköp, produktion och eftermarknad.

− Det gör att vi kommer kunna ta snabbare beslut, säger Martin Walleräng, vd och grundare av Ecoride. Med produktion i Sverige kommer vi också kunna korta ner våra ledtider samt minska antalet transporter.

Nästa steg för bolaget är att anställa teamleaders och bygga upp lager- och montageteam, vilket kommer skapa nya arbetstillfällen under hösten.

Starkt växande bransch

Elcyklar är en del av en bransch som kallas mikromobilitet, där till exempel elsparkcyklar och vanliga cyklar också ingår. En analys från Business Region Göteborg (BRG) visar att det är en bransch som utvecklats starkt det senaste decenniet. Antalet företag har mer än fördubblats och mängden anställda har ökat med 2 000 personer mellan 2012 och 2020.

– Ecoride blir det första bolaget att etablera en fabrik. Att de börjar massproducera här kommer att stärka hela klustret mikromobilitet och kan stimulera utvecklingen hos mindre spelare i och runt Göteborg, säger Anastazia Kronberg, branschspecialist inom mikromobilitet på Business Region Göteborg.