Banar väg för omställning i hamnen. Lastbilar som drivs med el prioriteras nu i containerterminalen i Göteborgs hamn. Det är ett sätt att gynna åkerier som skaffat ellastbilar och sporra fler att ställa om sin fordonsflotta.

Ellastbilar får nu företräde genom terminaloperatören APM terminals port 4. Där finns ett reserverat körfält och prioriterad hantering på terminalområdet. Cirka en miljon lastbilar passerar Göteborgs hamn varje år och en tredjedel av dem sker hos APM terminals.

Ellastbilar utgör än så länge bara en bråkdel i Göteborgs hamn, men fler är på gång. Logistikföretaget DFDS sätter inom kort in 20 tunga ellastbilar och Skaraslättens transport satte nyligen in tre tunga ellastbilar. Tre terminaler i Göteborgs hamn har ett prioritetssystem för ellastbilar. De andra två drivs av Gothenburg roro terminal och Stena line.

En jätteviktig satsning

– Det är en jätteviktig satsning av terminaloperatörerna som bokstavligen banar väg för omställningen. Med ett prioritetssystem för de mest lastbilsintensiva terminalerna på plats och den växande ladd-infrastrukturen i hamnens närområde är förutsättningarna för ellastbilar bättre här än i någon annan hamn, säger Martin Adeteg, som jobbar med hälsa, säkerhet och utfasning av fossila bränslen på Göteborgs Hamn AB.