Belönas för konkreta resultat. En kreativ och inspirerande satsning – det var motiveringen när Sveriges bidrag Företagsamma Västra Hisingen vann juryns stora pris i EU:s s internationella tävling för främjande av företagande – European enterprise promotions awards, EEPA.

Daniela Ölmunger, projektledare Företagsamma Västra Hisingen och One Stop Future Shop är glad, stolt och lite chockad över priset som delades ut i Bratislava, Slovakien i förra veckan.

Fokus på samverkan
– Projektet Företagsamma Västra Hisingen som vi fick pris för är egentligen avslutat, men vi arbetar vidare på samma sätt i vårt nya projekt One stop future shop. Vi fokuserar på samverkan för att Hisingen och Sverige ska fortsätta inspirera till ett mer entreprenöriellt Europa, säger Daniela Ölmunger.

Rent konkret är One stop future shop ett projekt som erbjuder kostnadsfri rådgivning och stöd till företagare och befintliga företagare i Västra Götalandsregionen. Målgrupper är kvinnor, unga och utrikes födda som drivit företag i sina hemländer.

Hjälper till under en längre period
– Vi hjälper entreprenörer att få rätt hjälp. Vi arrangerar föreläsningar och seminarier, men vi kan också skicka vidare till andra aktörer om det behövs. Det viktiga för oss är att vi hänger med och hjälper till under en längre period för att företagaren ska få så goda förutsättningar som möjligt att lyckas.

Företagsamma Västra Hisingen valdes ut att representera Sverige i EEPA2016 för att man under tiden som projektet pågått fått så konkreta resultat. Över 100 företag har startats, 600 starta eget-rådgivningar har genomförts och 4500 personer har besökt projektets business center på Hisingen. Erfarenheterna från den satsningen ligger till grund för One stop future shop som startades 2016 och ska pågå till 2019.

– Vi har redan träffat 300 personer sedan i maj. Vi vill uppmuntra dem till att våga ta steget och göra det på rätt sätt, men också hjälpa entreprenörerna att starta företag som bär sig. Vi vill minska risken för konkurs och öka möjligheterna för tillväxt och anställningar. Det är bra för alla – för entreprenören och för samhället i stort.