Det internationella och lokala belönas. Hemflyttat huvudkontor, lokala underleverantörer och jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Det är några av anledningarna till att Estrella har utnämnts till Årets företag i Angered.

Efter några år i förskingringen, det vill säga Stockholm, flyttade Estrella förra året hem sitt huvudkontor till Angered igen. Samtidigt har företaget varit måna om att anlita lokala samarbetspartners för transporter och lagerhållning, vilket inte bara har lett till fler arbetstillfällen utan också bättre miljö tack vare minskade utsläpp.

24 nationaliteter bland de anställda
När Företagarföreningen i Angered för tredje året i rad skulle utse Årets företag, ”till en framträdande aktör som stärker och utvecklar det hållbara näringslivet i Angered”, var det bedrifter och argument som var svåra att slå. Därför får Estrella ta emot det prestigefulla priset för 2012.

I motiveringen framhålls också att Estrella bidrar till ökad jämställdhet och mångfald, då företaget har 24 olika nationaliteter bland de anställda och personalomsättningen är låg.