Handlarna kring Kvilletorget, Hjalmar Brantingsgatan och Wieselgrensplatsen har länge haft det motigt, med kriminalitet och otrygghet. EU-projektet Harmoni ska nu hjälpa handlarna att samverka för att bryta den negativa utvecklingen och locka fler näringsidkare och besökare till torgen.

Ökad kriminalitet och otrygghet har bidragit till ett minskat kundunderlag kring Kvilletorget, Hjalmar Brantingsgatan och Wieselgrensplatsen, en utveckling som både stadsdelsförvaltningen och näringsidkarna vill vända.

Företagare får utbildning

– Vi är beroende av samma saker, nämligen att de boende upplever en närmiljö som är trygg och trivsam att vistas i. Då krävs ibland lite okonventionella metoder, säger Bente Greve på Lundby stadsdelsförvaltning.

Harmoniprojektet innebär att stadsdelsförvaltning, fastighetsägare och handlare gör gemensam sak för att öka tryggheten och säkerheten i området.

Det ska bland annat ske genom rådgivning och utbildningar i säkerhet och krishantering för företagarna. För att minska skadegörelsen och klottret kommer man att engagera ungdomar i det praktiska arbetet med att förbättra utemiljön.

– Jag hoppas att projektet leder till fler besökare på torgen, att fler handlare etablerar sig där och att de befintliga vill stanna kvar. Genom att utveckla den yttre miljön hoppas jag också att unga människor ska trivas och må bra i sin stadsdel, så att de inte vill klottra och förstöra, säger Lena Larsen från Köpmannaförbundet, en av projektets samarbetspartners.

Siktar på ekonomisk tillväxt

Stadsdelarna Brämaregården och Kvillebäcken ingår sedan några år tillbaka i EU:s så kallade Urban-program, som jobbar för social och ekonomisk utveckling i storstadsområden. Flera av Lundbys Urban-projekt har som mål att minska arbetslösheten och beroendet av socialbidrag.

Med Harmoni är siktet inställt på stadsdelens ekonomiska tillväxt.

– Stadsdelsnämnden har klart uttalat att vi ska satsa på de lokala torgen, och det här projektet går helt i linje med det. Vi har ett bra samarbete med fastighetsägarna, men behöver också bli bättre på att förstå näringsidkarnas villkor och behov, säger Bente Greve.

För att samordna insatserna har Harmoniprojektet anställt centrumutvecklaren Tommy Onsholm, som tidigare har jobbat för företagen på Backaplan.

– Det är viktigt att få igång ett samarbete också mellan de olika företagarna, för ensam är inte särskilt stark. Om vi ska kunna bevara och utveckla torgen måste vi jobba tillsammans mot gemensamma mål, säger han.

Urban II Göteborg
Urban II Göteborg är det enda svenska EU-programmet för hållbar utveckling av utsatta storstadsområden. Urbanområdet omfattar delar av Gunnared, Lärjedalen och Lundby. De bostadsområden som ingår är Lövgärdet, Angereds Centrum, Hammarkullen, Eriksbo, Kvillebäcken och Brämaregården. Dessutom ingår de mellanliggande industriområdena Backa/Ringön och Marieholm. Inom Urbanområdet bor cirka 32 000 göteborgare.

Frågor kring Harmoniprojektet besvaras av Bente Greve, tel: 366 70 30 eller Tommy Onsholm, tel: 50 98 08