Första gången i Sverige. Världens expertis inom elfordon samlas i Göteborg i juni 2025 för kongressen Electrical vehicles symposium. “Detta är en unik chans att dra världens blickar till Göteborg när människor i allt högre grad väljer att förflytta sig med hjälp av el”, säger , kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson.

Electrical vehicles symposium, EVS, är den internationellt ledande kongressen för omställning inom alla transportslag. Kongressen samlar forskare, myndigheter och tillverkare från hela världen. I juni 2025 hålls mötet för första gången i Sverige på Svenska mässan i Göteborg som utsetts till värdstad i stark konkurrens med flera andra städer i Europa. Det är dock ingen slump, i Göteborg finns ett stort engagemang för elfordon. Näringslivet, forskningen och staden har en tät samverkan kring utvecklingen.

– Med Northvolts och Volvos stora investeringar i Torslanda och stadens ambition att bli klimatneutral till 2030 så visar Göteborg att vi är ledande i utvecklingen av hållbar mobilitet. Att vi står värd för EVS kommer attrahera talang, kompetens och en rad viktiga beslutsfattare inom området, säger Axel Josefson.

Symposiet väntas locka 10 000 besökare. Electric vehicles symposium hölls första gången 1969.