Fler containrar skeppades ut första halvåret. Statistik från Göteborgs Hamn visar att antalet containrar med exportvaror ökade med fyra procent under årets första sex månader. Samtidigt minskade importen med en procent – vilket innebär en total ökning för containerhandeln med två procent.

Knappt en tredjedel av Sveriges handel med utlandet sker via Göteborgs Hamn och över 60 procent av containertrafiken. Totalt skeppades 466 000 containrar via hamnen under första halvåret i år, vilket är två procent fler än motsvarande period förra året.

Andra kvartalet bättre
– Svensk handel står sig relativt stark i en orolig världsekonomi. En tydlig trend är att volymerna under andra kvartalet är bättre för de flesta godsslag än under det första, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Roro-trafiken, last som rullas av och på fartyg inom Europa, minskade med tre procent. Nedgången beror framförallt på att tuffa tider för skogsindustrin, som innebär en minskning av pappersflödena via Göteborg Hamn.

Underhåll i Energihamnen
Även i Energihamnen noteras en minskning – under årets första halvår hanterades 10,3 miljoner ton råolja jämfört med 10,7 ton förra året. Nedgången beror främst på att ett av raffinaderierna har haft ett underhållsstopp samt att en kajplats varit stängd för underhållsarbete.

Färre Volvobilar
Under en längre period har antalet skeppade bilar minskat stadigt. Under årets sex första månader lastades och lossades 76.000 bilar i hamnen, en minskning med 18 procent jämfört med första halvåret 2012.

– Tappet kan främst förklaras i minskad export av Volvobilar till de viktiga marknaderna i USA och Europa, säger Magnus Kårestedt.