Inriktningsavtal undertecknat. Stena Line och Göteborgs Hamn AB ska tillsammans arbeta för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal från 2027.

Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027. Det nya färjeläget ska främja Stena Lines förutsättningar för att växa och genomföra framtida satsningar för att uppfylla sitt mål om en helt fossilfri verksamhet 2050. Flytten skulle innebära mindre tung trafik i staden samtidigt som Göteborgs Stads stadsutvecklingsplaner gynnas.

Avtalet för tomterna där Stena Lines Danmarks- och Tysklandsterminaler ligger har tidigare förlängts till år 2035. I avtalen har man dock tagit höjd för en tidigare avflyttning och detta har nu aktualiserats som en följd av beslutet om att genomföra Lindholmsförbindelsen.