Satsning ska förbättra entreprenörsklimatet. Antalet nystartade företag i Göteborgsregionen minskade med 2,2 procent under 2015. Trots stor satsning på entreprenörskap krävs ytterligare insatser. ”En stark entreprenörsanda med många nystartade företag är viktig för den ekonomiska tillväxten, säger Peter Warda, analytiker vid Business Region Göteborg.

En ny rapport från BRG visar att nyföretagandet i Göteborgsregionen är lägre än i de andra två storstadsregionerna, men högre än rikssnittet.

Det pågår redan nu en stor satsning för att lyfta entreprenörsklimatet i regionen. Bland annat etableringen av så kallade entreprenörskvarter som samlar många resurser på samma ställe. Men rapporten visar på ett behov av fler insatser.

– Vi genomförde nyligen en medborgardialog som visar att göteborgarna önskar se den här typen av rådgivande tjänster samlade på en plats. Så vi är på rätt väg när det gäller att ytterligare förenkla nyföretagandet i regionen, säger Susanne Robertsson, gruppchef för nyföretagande och entreprenörskap på Business Region Göteborg.