Både göteborgarna i allmänhet och de boende runt flygplatsen i Säve har blivit mer positiva till Göteborgsområdets andra flygplats. Det visar en intervjuundersökning som Göteborg city airport genomfört.

Nyligen redovisade bolaget som driver flygplatsen (Göteborgs Stad äger 20 procent) fina siffror vad gäller antalet passagerare. I januari reste ungefär 50 procent fler från Göteborg city airport jämfört med samma månad 2003. Och för året som helhet ökade resandet med 44 procent.

Färre störs av flygplatsen

Nu har företaget telefonintervjuat ett urval på 600 personer om deras inställningen till flygplatsen och dess verksamhet. Den gjordes i slutet av 2004 och visar bland annat att färre boende i området än tidigare (samma undersökning gjordes 2003) störs av flyget till och från Säve. Andelen störda har minskat från 25 till 15 procent.

– Det ser ut som om den befarade folkstormen när trafiken ökade har uteblivit. Tvärtom verkar många se positivt på verksamheten, säger flygplatschef Göran L:son Hall.

Fler tror flygplatsen positiv

Positivt ur hans synvinkel är också att alltfler göteborgare tror att flygplatsen kan skapa tillväxt på Hisingen: 64 procent instämmer helt eller delvis i ett sådant påstående. Året innan var motsvarande siffra 53 procent. Även bland de som bor i närområdet har andelen som tror på tillväxtskapande ökat – från 45 till 57 procent.

Bullerdämpande åtgärder

En förklaring till resultaten kan vara att företaget inlett det arbete med bullerdämpande åtgärder som man ålagts att utföra.

– Och det arbetet kommer att fortsätta under 2005, säger Göran L:son Hall.

Tillsynsmyndighet för flygplatsen är Länsstyrelsen i Västra Götaland län.

– Det är positivt att flygplatsen gör attitydundersökningar. Så länge flygplatsen håller villkoren som är förknippade med miljötillståndet är länsstyrelsen nöjd. Länsstyrelsen kan inte kräva mer, säger Ulrika Samuelsson, chef på miljöskyddsenheten.

Det finns orosmoln

Men även om det för dagen ser mycket bra ut för Göteborg city airport, så finns det orosmoln även på flyghimlen över Hisingen.

Ett är att marknaden med lågprisflyg snabbt kan komma att förändras. Ett annat att Ryanair än så länge är det enda bolag som flyger på Säve och därmed gör flygplatsen sårbar.

– Man vet aldrig vad som händer när de större konkurrenterna alltmer tvingas anpassa sig till lågprisflygets prisnivå. Men för oss är det oerhört viktigt att hantera relationen med vår kund på ett bra sätt, säger Göran L:son Hall.