Målet en mer sammanhållen plats. Handlare, fastighetsägare och Göteborgs stad är de parter som är med i den nybildade föreningen Backaplan. Tanken är att öka samarbetet och göra Backaplan till en mer samlad och attraktiv mötesplats för alla göteborgare.

Backaplan upplevs i dag av många, både organisatoriskt och ur ett kundperspektiv, som en splittrad handelsplats. Den nybildade föreningen Backaplan är ett led i projektet Centrumutveckling i partnerskaps arbete med att utveckla torg och mötesplatser i staden.

−En gemensam organisation där de inblandade börjar prata med varandra och göra saker tillsammans kommer att ge positiva effekter på hela Backaplan, säger Martin Nilsson, som är projektledare för Centrumutveckling i partnerskap.

Kan samarbeta kring jul och säkerhet
Än är föreningen i sin linda och exakt vad samarbetet kommer att leda till är inte klart. Men som ett exempel på saker att organisera tillsammans nämner Martin Nilsson juldekorationer.

−I dag har man inte ens en julgran på Backaplan. I framtiden kanske man kan tänka sig en julmarknad. Annat som brukar vara bra att samordna är städning och sådant som rör trygghets- och säkerhetsfrågor, säger han.

Ny scen invigs
Redan i dagsläget väntar en del förbättringar av Backaplan. Fredagen den 3 juni invigs en form av scen som har tagits fram av en fastighetsägare tillsammans med Göteborgs Stad.

−Det rör sig om en mindre scen som även kan fungera som mötesplats. Antingen kan man använda den för att uppträda eller visa upp sin verksamhet, eller som en plats där man bestämmer träff och bara sätter sig ner, som Kopparmärra, säger Martin Nilsson.