Tore Bertilsson, vice vd och finanschef på SKF, blir Göteborgs finansprofil 2007. Han får utmärkelsen för att ha byggt upp en finansavdelning som utvecklat SKF:s globala affärer. Göteborgs finansprofil utses av Finanskompetenscentrum på Business Region Göteborg.

Årets finansprofil i Göteborg tillkännagavs vid onsdagens finansfrukost på Handelshögskolan som arrangeras av Finanskompetenscentrum.

Tore Bertilsson har varit chief financial officer, CFO, på SKF i mer än tio år och blir Göteborgs finansprofil 2007 för att framgångsrikt ha byggt upp finansavdelningen på ett av de mest globala företagen i Göteborg.

Har satt SKF:s organisation på kartan

Enligt motiveringen har Tore Bertilsson ur ett koncernperspektiv satt SKF:s organisation på kartan när det gäller intern redovisning och uppföljning.

Tillsammans med sina medarbetare har han starkt bidragit till att SKF kunnat befästa sin ställning som världens ledande företag inom sin verksamhet ”bearing production and services”.

Fotnot:
Finanskompetenscentrum är en oberoende ideell förening med syfte att stärka och förtydliga Göteborg som regionalt finanscentrum.