Det västsvenska fiskets framtid kan komma att diskuteras på två fiske- och marinkonferenser i samarbete med Hallandsregionen och de åtta västsvenska fiskekommunerna. Regionstyrelsen beslutade på tisdagen att föreslå att regionfullmäktige ger regionutvecklingsnämnden uppdraget att genomföra två fiskekonferenser mellan 2004 och 2006.

– Fisket har sina sidor, det är inget lätt område. Det finns ju till exempel olika åsikter om huruvida torsken är slut eller ej, säger Hans-Åke Persson som är regionutvecklare på Västra Götalandsregionen.

– Utgångspunkten är att försöka föra diskussionen så brett som möjligt med en bred uppslutning från involverade parter, alltså fiskare, myndigheter, forskare som gör beståndsuppskattningar och konsumenterna som vill ha goda varor till rimliga priser, säger Hans-Åke Persson.

Enligt förslaget ska regionfullmäktige när tvåårsperioden är slut ta ställning till om konferenserna ska bli permanenta.

Fotnot:
Fiskekommunerna är Strömstad, Tanum, Lysekil, Sotenäs, Orust, Tjörn, Öckerö, Göteborg