Men bättre i Göteborg än andra storstäderna. Arbetslösheten i Göteborgsregionen var under 2019 fortsatt lägst bland landets tre storstadsregioner, visar en rapport från Business Region Göteborg. Under hösten ökade dock andelen arbetslösheten i såväl riket som Göteborg.

Läs rapporten här: Arbetslöshet 2020 – Fakta och analys om arbetslöshet i Göteborgsregionen

Sett över hela 2019 var arbetslösheten i Göteborgsregionen 5,6 procent. Motsvarande siffra för hela Sverige var 7 procent och för Stockholmsregionen och Malmöregionen 5,9 respektive 10,1 procent. Siffrorna gäller personer i åldrarna 16–64 år som är öppet arbetslösa eller deltar i arbetsmarknadspolitiska program. Det visar Business Region Göteborgs rapport Arbetslöshet 2020, som publicerades på fredagen.

Jämfört med helåret 2018 var arbetslösheten i Göteborgsregionen oförändrad under 2019, men under hösten ökade arbetslösheten. Samma tendens syns i hela landet.

Öckerö har lägst arbetslöshet i Göteborgsregionen
Göteborgs Stad hade högst arbetslöshet av kommunerna i regionen, med 7,1 procent, medan Öckerö kommun hade lägst med 2,6 procent.

– I januari 2019 var arbetslösheten för inrikes födda 2,8 procent och för utrikes födda 14,8 procent i regionen. I slutet av året ligger siffran på 3,1 respektive 15,6 procent. Vi ser alltså en stegring vilket är väntat med tanke på att konjunkturen mattats av, säger Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg.

Under 2019 var cirka 60 procent av Göteborgsregionens drygt 29 300 arbetslösa födda i utlandet. Kraftfulla åtgärder krävs alltså för att förbättra gruppens chanser till inträde på arbetsmarknaden.

– Vi är inte i hamn här, nivåerna är fortfarande väldigt höga. Där har vi mycket att jobba med, säger Peter Warda.