Stort intresse för järnvägstransporter. Tågpendeln mellan Göteborgs hamn och Piteå togs i bruk i april 2021. Nu utökas pendeln med ytterligare en avgång per vecka. Pendeln ger stora koldioxidbesparingar och närmare en veckas kortare transporttid.

Ungefär 60 procent av containergodset går i dag på tåg till eller från hamnen på landsidan. Målet är att öka tågvolymerna kraftigt och därför har Göteborgs Hamn AB gjort flera investeringar för att underlätta tågtrafiken till och från hamnen. Hamnbanan byggs nu ut till dubbelspår och kommer vara klart 2023.

Dubblerad kapacitet

– Detta gör att hela godsnavet i Göteborgs hamn kommer att vara starkt rustad för ökade volymer. Att detta ligger rätt i tiden visar den snabbt växande Piteåpendeln tydligt, samtidigt som det är fler terminaler på gång att ansluta sig till Railport-systemet, säger Antti Laakso, senior manager för logistikutveckling vid Göteborgs Hamn AB.

När tågpendeln till Piteå utökas med en avgång per vecka innebär det en dubblerad kapacitet. Pendeln tar numera 144 20-fotscontainrar per vecka. Jämfört med en feederlösning genom Östersjön minskas koldioxidutsläppen med 87 procent och transporttiden blir uppemot en vecka kortare.