2016 starkt år. Mängden gods som passerar Göteborgs Hamn ökar. I fjol var det cirka 40,9 miljoner ton gods jämfört med 38,2 miljoner ton året dessförinnan. Mest ökar export och import av nya bilar.

Göteborgs Hamn är Sveriges största exporthamn för bilar, och dessutom en viktig importhamn för märken som Mazda, Nissan och Renault. 246000 nya bilar passerade hamnen under 2016 vilket är en ökning med 15 procent jämfört med 2015 och den högsta noteringen sedan 2008.

Bilar och råolja
Den totala ökningen från 2015 till 2016 av godsmängden är sju procent. Den kategori som ökar mest, förutom bilarna, är energiprodukter. Där ingår bland annat hälften av Sveriges råoljeimport, men även förnyelsebara energiprodukter.

En liten ökning – 2 procent – skedde också vad gäller de så kallade roro-frakterna. Roro står för ”roll on, roll off” och innebär att godset kör av och på fartyget för egen maskin med exempelvis långtradare.

Färre containrar och passagerare
För containerfrakten gick det inte lika bra. Mängden containergods minskade med tre procent till totalt 798000 containrar under 2016. Också antalet passagerare minskade något, från 1746000 till 1708000, vilket motsvarar 2 procent.