Mer gods totalt förra året. Godsmängden i Göteborgs Hamn ökade med drygt en miljon ton förra året. Antalet skeppade bilar ökade med 29 procent, medan containervolymerna minskade med två procent.

Hamnens sammanställning över år 2015 visar plus på en del håll och minus på andra. Men totalt sett ökade godsvolymerna med tre procent jämfört med 2014, från 37,1 miljoner ton till 38,2 miljoner ton.

Hanteringen av bilar ökade alltså med hela 29 procent jämfört med föregående år. En delförklaring är Volvos goda resultat.

– Volvos framgångar med XC90 är en starkt bidragande faktor till ökningen på bilsidan, säger Magnus Kårestedt, vd på Göteborgs Hamn AB.

90 procent av Sveriges utrikeshandel sker med sjöfart och när det gäller handel med länder utanför Europa är det vanligast att varorna fraktas på containerfartyg. Göteborgs Hamns 820 000 skeppade containrar (20-fots-) under förra året innebar en nedgång med två procent jämfört med 2014.

Totalt sett i Sverige har containervolymerna minskat. Dessutom har containerterminalen i Göteborg under året genomfört ett intensivt investeringsprogram som påverkat servicen mot rederier och transportörer.