Gods koncentreras till Göteborg.   Europeiska hamnar är hård drabbade av covid-19-pandemin visar en ny rapport. Samtidigt har Göteborgs hamn ökat sin containervolym och inga direktanlöp har ställts in.

De tio största hamnarna i Europa tappade i snitt fem procent av sina containervolymer under årets första kvartal jämfört med förra året, enligt hamnarnas egen rapportering. Under samma period har Göteborgs hamn istället ökat sin containervolym med åtta procent.

En av orsakerna till det menar Göteborgs Hamns vd Elvir Dzanic är Sveriges öppna förhållningsätt gentemot omvärlden och att svensk industri kunnat fortsätta bedriva export under pandemin:

– Vi har ett brett linjeutbud, en mycket välfungerande järnvägsinfrastruktur på landsidan och en kapacitet som gör oss uthålliga även i tuffare tider, säger han.

Fortsatt trafik till Asien

De europeiska hamnarna har också drabbats hårt av inställda anlöp, upp till 30 procent i vissa fall, vilket Göteborgs hamn har sluppit. Veckotrafiken till och från Asien har fortsatt gå och inga direktanlöp har eller planeras att ställas in.

Dennis Olesen är vd på APM Terminals Gothenburg AB:

– Veckotrafiken mellan Göteborg och Asien är den viktigaste pulsådern för svensk import- och exportindustri och den har varit en nyckel att trafiken har kunnat hållas igång utan störningar. Vi ser samtidigt hur flera delar av landet kan flytta gods till tågen och Göteborg, vilket är en trygghet samt skapar kontinuitet och konkurrenskraft för hela Sveriges handel med omvärlden, säger han.