Största årsvolymen. Järnvägstransporterna fortsätter att öka i Göteborgs hamn. Under 2021 transporterades 458 000 tjugofotscontainers genom hamnen på järnväg. Det är den största årsvolymen i hamnens 400-åriga historia.

Under förra året ökade antalet järnvägstransporter med nio procent jämfört med 2020. Det finns flera förklaringar till ökningen. Fyra nya tågpendlar startade under året till och från Piteå, Gävle, Fiskarheden och Jönköping. Ökad tillväxt i det befintliga systemet är en annan anledning. De destinationer som ökade mest var Falköping, vars trafik ökade med 27 procent, samt Nässjö och Karlstad som båda ökade med 19 procent.

“Alla vill ta tåget”

 – Intresset är betydligt större nu än vad det var för bara några år sedan – alla vill ta tåget just nu. I grunden är det en konsekvens av den höga kapacitet som järnvägstransporter erbjuder och fortsatt ökande miljömedvetenhet hos transportköparna. Järnvägen är också ännu starkare gentemot lastbilstrafiken nu på grund av ökade dieselpriser och den chaufförsbrist som blivit allt tydligare under pandemin, säger Antti Laakso, senior logistikutvecklingschef på Göteborgs Hamn AB.

“Godstrafiken måste prioriteras”

Göteborgs Hamn har i 20 år arbetat med att stärka järnvägsinfrastrukturen genom järnvägskonceptet Railport Scandinavia. Arbetet har skett i samarbete med bland annat Trafikverket och terminaloperatörerna i hamnen.

Göteborgs Hamn tror att godstrafiken på järnväg kommer fortsätta att öka.  Men det ställer också krav på det svenska järnvägsnätet som behöver större kapacitet.

– Alla är sedan länge överens om att godstågstrafikens utveckling är positiv för miljön och svensk industris konkurrenskraft. Godstrafiken måste prioriteras tydligare enligt det uppdrag Trafikverket har, och det är otroligt viktigt att det görs för att den här klimatsmarta utvecklingen ska kunna fortsätta, säger Antti Laakso.