Ny satsning för drabbade företagare. Business Region Göteborg sätter in extra resurser till företagare som drabbats hårt av pandemin. I en ny satsning – som riktar sig till besöksnäringen och handeln – ska företagare utveckla nya affärer tillsammans med andra. Projektet görs i samarbete med Handelshögskolan och Göteborg & Co.

Besöksnäringen genomgår en stor kris och därför har Göteborgs Stad beslutat om flera insatser för att stärka den. Göteborg & Co, Business Region Göteborg och Citysamverkan genomför en rad åtgärder under 2021 för att underlätta en återhämtning.

Det handlar bland annat om att utveckla både innerstaden och regionen och att lyfta Göteborg med kommunikation. Business Region Göteborg deltar med tre specifika insatser i programmet.

– Vi har satt ihop en grupp med erfarna rådgivare som företagare inom besöksnäringen och handeln får träffa kostnadsfritt upp till fem timmar. De erbjuder affärsrådgivning och en nulägesgenomgång – hur ser det ut och hur kan vägen framåt se ut? säger Björn Andersson, företagsrådgivare på Business Region Göteborg.

– Rådgivarna ska ses som diskussionspartners som tillsammans med företagaren skapar en bra väg framåt och kan bidra med nya infallsvinklar, fortsätter han.

Företagare träffas i workshops

Tillsammans med Handelshögskolan ska Business Region Göteborg driva ett projekt resten av året. Det handlar om att företagare träffas i workshops där de tillsammans ser hur man kan samverka eller liknande, för att hitta nya vägar framåt.

– Det kan handla om en grupp företagare inom samma bransch som befinner sig på olika geografiska ställen. Men det kan också vara företagare i olika branscher som befinner sig på samma geografiska plats och vill samverka, säger Jonas Fasth på Handelshögskolan som finns med i grupperna som bollplank.

Sedan någon månad tillbaka är en grupp igång med arbetet, och en gruppering av företagare har redan startat upp ett samarbete och kommit en bit på vägen med sitt arbete. Business Region Göteborg och Handelshögskolan hoppas att många fler tar chansen att utveckla företaget tillsammans med andra i det här forumet.

”Vi var naiva”

 Jonas Fasth berättar om hur tankarna gick i mars förra året när han och kollegor på Handelshögskolan förstod att pandemin skulle påverka väldigt mycket och slå ut stora delar av besöksnäringen.

– Vi förstod allvaret och började, tillsammans med Göteborg & Co, skissa på hur vi skulle kunna stötta alla entreprenörer som har så mycket kompetens och bra nätverk. Men även vi – som många andra – var naiva och trodde det skulle vara över till hösten 2020. När vi väl fick pengar för att genomföra insatser kom andra vågen. Längre in i pandemin, i samband med att vi fick reda på att BRG också fått pengar till projekt, började vi att synka våra insatser.

Kylskåpsprincip och knytkalasprincipen framgångsrika

Arbetssättet och tankesättet för projektet präglar hela entreprenörskapsforskningen just nu, berättar Jonas Fasth. Det handlar om att använda de principer som framgångsrika entreprenörer använder för att tackla osäkerhet. Den första är kylskåpsprincipen.

– Man utgår från det man har, i stället för att titta på vad man skulle vilja ha. Knytkalasprincipen är nästa steg. Vilka kan vi samverka med?  De som hanterar kriser på ett bra sätt samverkar mer.

Tredje principen är experimenterandet. I stället för att fundera och göra affärsplaner testar sig företagaren fram.

– Det har vi också sett är ett framgångsrecept i sådana här osäkra tider, säger Jonas Fasth.

Webbinarier för att stärka

Björn Andersson, Business Region Göteborg, uppmanar företagarnaatt höra av sig för ett förutsättningslöst möte för att se vilka behovochutmaningar man står inför ochutifrån det förstärka med rådgivning.

– Det kanske blir att man börjar diskutera med en konsult och att det leder till att man går med i en grupp med andra företagare.

På Business Region Göteborgs hemsida finns även flera webbinarier som riktar sig till företag som behöver utvecklas. Här finns inspiration, tips och konkreta verktyg för att kunna stärka företaget, bland annat om e-handel, ledarskap och affärsutveckling.

Företag som vill veta mer om insatserna är välkomna att höra av sig till foretag@businessregion.se.