Men färre tomma containrar. Fler bilar och personer, färre containrar och energiprodukter. Så ser resultatet ut när Göteborgs Hamn summerar 2014 jämfört med året innan.

Det är enorma mängder och summor det handlar om när verksamheten i Skandinaviens största hamn ska beskrivas. Som till exempel antalet containrar som hanterades förra året: 837 000 stycken – motsvarande nästan 60 procent av alla containrar som går in eller ut ur Sverige.

5FD6.jpg
Antalet är visserligen en minskning med tre procent jämfört med 2013, men den totala godsmängden inne i containrarna var faktiskt densamma, då minskningen i själva verket rör antalet tomma containrar.

Kraftig ökning av antalet kryssningsturister
En viktig vara att hantera för hamnen är bilar, som ökade med två procent 2014, till 166 000 import- och exportbilar. Även antalet resenärer ökade, med hela åtta procent, till 1,8 miljoner.

De allra flesta reser med någon av Stena Lines färjor till och från Danmark och Tyskland, men antalet kryssningsturister ökar också kraftigt, till hela 108 000 passagerare, jämfört med 47 000 året innan.

Däremot minskade volymerna av olja och energiprodukter som passerade hamnen, åtminstone på årsbasis, med sex procent, till 19,2 miljoner ton. Under slutet av förra året skedde dock en återhämtning, till stor del beroende på det sjunkande oljepriset.

Sammantaget skeppas en tredjedel av Sveriges utrikeshandel över Göteborgs Hamn.