Jobben blir fler och antalet arbetslösa färre. Det visar ny statistik som Business Region Göteborg har tagit fram för Göteborgsregionen. Jämfört med tredje kvartalet 2009 visar årets mätning på en uppgång av antalet sysselsatta med 1,7 procent.

− Det är en uppgång på bred front och det är många företag som anställer. Men om jag ska lyfta fram någon bransch som ökar så är det tillverkningsindustrin och företag som Volvo, deras underleverantörer och bemanningsföretag, säger Henrik Einarsson, omvärldsanalytiker på Business Region Göteborg.

Kraftigt ekonomiskt uppsving 2010

Han säger att ökningen i antalet sysselsatta beror på en snabbt växande svensk ekonomi.

− Efter ett kraftigt fall under 2009 får vi en kraftig uppgång 2010, säger Henrik Einarsson.

Extra glädjande är att även ungdomsarbetslösheten minskar något. Även om den fortfarande ligger på en nivå som är betydligt högre än innan finanskrisen.

313 färre arbetslösa i regionen

− Det betyder att även grupper som har svårare att komma in på arbetsmarknaden nu får det lättare, även om inte alla går direkt till jobb utan också till utbildningar eller andra sysselsättningar, säger Henrik Einarsson.

I siffror räknat är antalet arbetslösa i Göteborgsregionen 313 färre i september 2010 jämfört med samma tidpunkt förra året. Antalet arbetslösa ungdomar har minskat med 177 stycken.