Utländska gäster söker storstäder. Vädret var kanske sisådär, men turisterna hittade ändå till Göteborg i somras. Fler än förra året, vilket förstärker trenden att storstäder lockar fler och fler besökare. Inte minst utländska.

Hela 26 procent fler utländska besökare i Göteborg. Det blev resultatet när turist-statistiken nu räknats samman för det första halvåret i år, och man jämför med samma period 2014. I Stockholm är trenden densamma, om än inte lika kraftig, då de utländska besökarna till huvudstaden ”bara” ökade med knappt tolv procent.

Storstäderna drar mest
Över huvud taget fungerar de svenska storstäderna som draglok för turismen. Aldrig tidigare har så många gäster övernattat i de båda städerna, visar statistiken från SCB och Tillväxtverket. Tillsammans stod hotell, vandrarhem och stugbyar i Stockholm och Göteborg för nästan 40 procent av alla gästnätter i juli i Sverige och beläggningen i genomsnitt var 80 procent i Stockholm och 87 procent i Göteborg.

Bara i juli ökade antalet gästnätter på kommersiella boenden med 22 procent i Stockholm och 14 procent i Göteborg, och prognosen för augusti pekar mot en fortsatt stadig tillväxt.