Nu förbereds välkomnandet till Göteborg. I mitten av oktober gick startskottet för Volvo Ocean Race i den spanska staden Alicante. Nu förbereder sig Göteborg för att ta emot de sju tävlingsbåtarna den 21 till 28 juni nästa år. Målgången är tänkt att äga rum framför Operan och ett ovanligt stort eventområde ska byggas i Frihamnen.

− Frihamnen som eventplats är helt unik i seglingssammanhang. Ytan är dubbelt så stor mot vad den brukar vara i dessa sammanhang och dessutom är det speciellt att den ligger så centralt inne i staden, säger Ola Åstradsson, som är projektledare för Volvo Ocean Race i Göteborg.

Satsningen på Frihamnen som eventområde är i linje med det som gjordes när Volvo Ocean Race var i Göteborg 2002 och 2006.

− Då handlade det om Eriksberg och Lindholmen. Man ville locka folk till områden som få göteborgare hade besökt, men som då var växande stadsdelar där det framöver skulle byggas mycket. På samma sätt vill man nu lyfta Frihamnen, säger Ola Åstradsson.

Något för alla
På området kommer det att finnas utställningar och paviljonger där sponsorer och partners kan visa upp sig. Även Göteborgs Stad kommer att ha en egen paviljong för att berätta om stadens verksamheter och framtidsprojekt.

Tanken är att det ska finnas något för alla besökare – både de som söker sig till området för att de är seglingsintresserade och de som kommer dit av nyfikenhet och för att det är folkfest.

− Vi vill att det ska vara så mycket att göra och se att besökaren som har tagit sig dit helst ska vilja komma tillbaka även nästa dag, säger Ola Åstradsson.

Seglarna hälsas välkomna hem
Göteborgs stads paviljong är ett slags mobilt älvrum i form av inredda containrar med glasade ändar, runt dessa planeras scener och mötesplatser.

Här kommer staden att visa upp vad som händer i Göteborg inom olika områden och ordna en rad aktiviteter som nu håller på att planeras.

– Det här blir en fantastiskt möjlighet att berätta för göteborgare, näringsliv och besökare om allt som händer i Göteborg. Det blir både en folkfest för dem som bor i stan och ett sätt att visa destinationen Göteborg som en grön nära storstad och vi ser mycket fram emot att hälsa seglarna ”Welcome home” till Göteborg! säger Göteborgs Stads kommunikationsdirektör Helena Mehner

Hela paviljongen kommer att återanvändas vid olika aktiviteter när Göteborgs Stad berättar om vad som händer i staden.

75C4.jpg

Tävlingsstarten gick i Alicante den 11 oktober. Foto: Volvo Ocean Race