En av flera insatser. Business Region Göteborg kommer vid tre tillfällen under våren att arrangera grundläggande nyföretagarutbildningar. Det är en av flera insatser för att få fart på nyföretagandet i Göteborgsregionen.

Nyföretagande är en av Göteborgsregionens viktigaste förutsättningar för utveckling mot ökad sysselsättning, växande företag, större attraktionskraft och utveckling av nya innovationer.

Dessvärre visade Business Region Göteborgs rapport Nystartade företag i Göteborgsregionen 2016 att nyföretagandet minskade med 2,2 procent gentemot 2015, enligt siffror från Tillväxtanalys. Snittet för nystartade företag låg på 12,2 per 1 000 invånare (16-64 år), vilket var lägre än de två jämförbara storstadsregionerna Stockholm och Malmö.

Välbehövliga satsningar
För att vända dessa siffror arbetar Business Region Göteborg med flera parallella aktiviteter för att stärka entreprenörsklimatet i Göteborgsregionen. En av dessa aktiviteter är de Starta Företag-kurser som arrangeras runt om i regionen.

Dessa kurser är betydelsefulla för nyföretagandet då de ger de aspirerande företagarna grundläggande affärskunskap och kontakter som är oerhört viktigt i nyföretagarfasen, detta är såväl kursdeltagare som kursledare överens om.

Starta företag-kurserna är indelade i sju tillfällen à tre timmar och ger deltagarna grundläggande kunskaper i affärsekonomi, finansiering, marknadsföring och försäljning.
Under kursen får deltagarna också chans att fundera igenom och testa sin affärsidé. Dessutom börjar de bygga sitt ovärderliga nätverk och skapar nödvändiga kontakter genom varandra.