Rundabordssamtal för bättre företagsklimat. ”Gå till källan!” är en klassisk tumregel för att hitta sanningen, och nu är det politikernas tur att ta till det gamla knepet. Under en lång och frispråkig frukost ska ett tiotal företagare i nordöstra Göteborg beskriva sin verklighet för beslutsfattarna i Göteborg, för att förbättra företagsklimatet i staden.

– Det finns inget bättre sätt att ta reda på hur saker ligger till än att fråga de som vet, säger Dragan Sako på Business Region Göteborg, och sammanfattar därmed hela den enkla tanken bakom den förestående serien av möten mellan företagare och politiker.

Att förbättra företagsklimatet är en prioriterad fråga för Göteborgs Stad och de så kallade rundabordssamtalen, där olika aspekter av företagande ska belysas, är ett av sätten att öka förståelsen för företagarnas och politikernas respektive förutsättningar.

– Den här gången har samtalen en lite mer geografisk utgångspunkt, då vi samlat ett tiotal företagare som har sin bas i nordost, i princip mellan Gamlestan och Rannebergen, som ska berätta om sin vardag och sina behov för politikerna och tjänstemännen, säger Dragan Sako.

Från jättar till enskilda firmor
Företagarna har sinsemellan väldigt olika förutsättningar och behov, då somliga av dem är jättar som Estrella och Skanska Maskin medan andra har enskilda firmor inom städbranschen eller som konsulter.

Men gemensamt för dem är att de alla har erfarenheter och önskemål om vad som krävs för att deras verksamheter ska kunna utvecklas. Erfarenheter som naturligtvis även är intressanta för att locka andra entreprenörer att investera i nya verksamheter i Göteborg.

Fler rundabordssamtal kommer att genomföras under våren och hösten. Närmast den 26 maj, då med fokus på Life science, men den här gången äger samtalet rum i Bergsjöns Centrum, på Rymdtorget 7A, mellan klockan 07.30 och 09.30.