Satsning för att stötta handel och besöksnäring. Vad behöver butiker, restauranger och hotell i Göteborg hjälp med för att komma igång efter pandemin? Det tar personal från näringslivskontoret på Business Region Göteborg reda på genom att göra spontanbesök.

– Många ville ha fortsatt kontakt för att diskutera vidare. Flera ville pröva nya vägar. Kanonkul. Det märks att det personliga samtalet är viktigt, säger Anna-Lena Johansson, expert på kompetensförsörjning hos Business Region Göteborg.

”Alla var så himla positiva till att vi kom”

Göteborgs Stad gör just nu en satsning för att stötta handel och besöksnäring i Göteborg. Företagarna får fem timmar rådgivning med en specialist, det kan till exempel handla om ekonomi, marknadsföring eller e-handel. För att kunna hjälpa till där det behövs är personal från näringslivskontoret på Business Region Göteborg, BRG, ute på spontanbesök hos företagarna.

– Alla vi besökte var så himla positiva till att vi kom och delade gärna med sig av både bekymmer och glädjeämnen. Vi försöker matcha ihop företagarna med specialister på just deras bransch, och deras behov, och boka ett möte, säger Anna-Lena Johansson efter sin första besöksrunda.

Fortsätter under hösten

Totalt var tio personer ute på stan, iklädda gula jackor, för att knacka på hos butiker, restauranger och hotell under den första veckan. Det blev samtal om bland annat vägtullar, hyror och kombinationen av fysisk butik och e-handel. Något som flera ville ha var starkare samarbete mellan butiker. Business Region Göteborg fortsätter med spontana besök under hösten.

– Det gäller att klara av att accelerera och möta det ökande kundflödet. Det kan vara svårt om du har slitit på med få anställda under krisen, och tidigare personal har sökt sig till nya branscher. Men vi kan bidra på olika sätt. Vi vill ju ha tillbaka folklivet i city, säger Anna-Lena Johansson.