Självförtroendet bland Göteborgs företagare har stigit de senaste sju åren. Detta bland annat tack vare framgångar för turistnäringen och stora satsningar på infrastrukturen. Göteborg har också det bästa lokalpolitiska klimatet för näringslivet bland Sveriges ledande industriregioner. Det visar en enkät som Göteborg & Co:s näringslivsgrupp gjort.

Enkäten är en uppföljning av ”Affärsmiljöutredningen” som Göteborg & Co:s näringslivsgrupp gjorde1997. Då var Göteborgsföretagarnas självförtroende ganska lågt.

”Göteborg ingen karriärstad”

De tyckte till exempel inte att Göteborg var en stad att göra karriär i – det var istället Stockholm som drog till sig de bästa begåvningarna.

Göteborgsföretagarna tyckte 1997 också att Norrland och Skåne var bättre än Västsverige på att få centrala beslutsfattare att lyssna.

Flera bidragande faktorer

När ett konsultföretag nu gjort om delar av undersökningen har företagarnas självförtroende vuxit och det bland annat tack vare framgångarna för Göteborgs Hamn, turismen och tjänstesektorn i regionen.

Satsningarna på Norra Älvstranden och Lindholmens Science Park också bidragit och även bygget av Ostindiefararen som nu är Göteborgs tredje största turistattraktion.

Fotnot:
Göteborg & Co:s Näringslivsgrupp är ett samarbete mellan Göteborgs stad och Göteborgsregionens Kommunalförbund.
I samarbetet ingår förutom Business Region Göteborg bland annat också Göteborgs Hamn, Göteborgs Universitet, Chalmers och ett antal stora företag och banker.