Får högt betyg i ny mätning. Göteborgs Stads service till företagare är bra. Det visar en färsk undersökning av Sveriges Kommuner och Regioner där företagare fått bedöma servicen inom allt från handläggning av bygglov och livsmedelskontroll till information och bemötande.

Bild på Kajsa Dahlsten, processledare på Business Region Göteborg

Kajsa Dahlsten , näringslivsutvecklare på Business Region Göteborg

Insikt är en årlig undersökning som mäter den kommunala servicen till företagen. I årets mätning får Göteborgs Stad ett totalt NKI (nöjd kund-index) på 71. Det är två steg lägre än året innan, men ändå näst bäst sedan mätningarna startade på nationell nivå 2012.

− Jag är varken orolig eller förvånad. När man nått över 70, vilket enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är ett högt index, får man räkna med små avvikelser upp och ned. Det centrala är att Göteborgs Stad fortsatt står på tå och ständigt jobbar med att förbättra servicen till våra företagare, säger Kajsa Dahlsten, processledare på Business Region Göteborg.

Insikt genomförs av SKR tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Undersökningen omfattar hela landet och görs för att kunna förbättra den kommunala servicen till företagare. De myndighetsområden som mäts är brandskydd, bygglov, markupplåtelser, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Men också serviceområden som information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Pandemin påverkar resultatet

Inom myndighetsservicen är det två områden som höjt sitt resultat från förra året och fyra områden som sänkts. Bland annat har Stadsbyggnadskontoret, som utfärdar bygglov, sänkt sitt NKI från 65 till 60.

− En förklaring till det är att antalet bygglovsansökningar, både från företag och privatpersoner, ökade kraftigt under förra årets pandemi, vilket skapade en kö för att få sin ansökan behandlad. Stadsbyggnadskontoret jobbar nu hårt med att hantera detta.

Även livsmedelskontroller backade från 80 till 77.

− Det kan också vara kopplat till pandemin eftersom de företag som berörs av livsmedelskontroller många gånger tillhör restaurangbranschen, som ju drabbades väldigt hårt av pandemin.

Trots att indexet har sjunkit inom de flesta områden menar Kajsa Dahlsten att förändringarna är relativt små och att man inte bör dra för stora växlar på dem.

− Ett par steg från ett år till ett annat är inget konstigt när vi har kommit upp till ett så pass högt betyg. Vi ser också på nationell nivå att den positiva utvecklingen har planat ut och det totala NKI-värdet för hela Sverige ligger nu för första gången kvar på samma nivå som ifjol, säger hon.

Bra resultat för regionen

Även kommunerna runt om Göteborg, i den så kallade Göteborgsregionen, får ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat. Mölndal får ett av de högsta resultaten bland landets större kommuner med ett index på 81. Lilla Edet har den största ökningen bland GR-kommunerna med en ökning på sju enheter, från 70 till 77.

Sex av 13 kommuner i Göteborgsregionen förbättrar sitt resultat jämfört med förra året, medan fem kommuner faller ut sämre. För två är resultatet oförändrat respektive saknas.

Enligt Kajsa Dahlsten följer Göteborgs Stads förvaltningar resultat av Insikt noga. Hon tar miljöförvaltningen som exempel.

− De ansvarar för såväl miljö- och hälsoskydd som livsmedelskontroll och serveringstillstånd. I deras arbete med att förbättra servicen är mätningarna ett viktigt verktyg, precis som i övriga förvaltningar. Och det är helt avgörande att vi försöker underlätta för våra företag eftersom hela 75 procent av vår bruttoregionalprodukt kommer från den privata sektorn.

Mätningarna bygger på synpunkter från 2 544 företag i Göteborgsregionen.