Politiker och näringsliv i rundabordssamtal. Hur kan Göteborg förbättra företagsklimatet, attrahera kompetens och möta klimatutmaningarna? Det var några frågor som diskuterades vid 24 runda bords-samtal mellan företagare, tjänstemän, studenter och politiker på det stormöte som genomförs varje år inom Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program.

Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program och Patrik Andersson, vd för Business Region Göteborg.

Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program, som funnits sedan 2018 och gäller fram till 2035, beskriver hur staden ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett konkret, långsiktigt och målinriktat sätt.

Programmet är framtaget i nära dialog med näringslivet och varje år hålls ett stormöte för att företagare ska kunna göra inspel och få träffa representanter från staden. Syftet med mötet är också att ge företagen en återkoppling på vad som faktiskt görs inom programmet för att skapa bättre förutsättningar för företagande.

”Fina samtal”

Förra året hölls mötet digitalt men fredags 8 april kunde det återigen äga rum på Lindholmens konferenscenter. Runt 180 personer deltog.

– Jag tycker att det gick jättebra och det var väldigt fina samtal med mycket engagemang och en vilja att lyssna, säger Pia Areblad, ansvarig för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program på Business Region Göteborg.

Bred uppslutning

Huvudpunkten på den näringslivsstrategiska dialogen, som pågår under förmiddagen, är de 24 samtal som äger rum vid runda bord under 45 minuter. Där möts en bred grupp av personer och varje samtal leds av en förvaltningsdirektör eller vd från något av stadens bolag.

– Tre företagare, en student och i år fick även politiker från kommunstyrelsen delta. Vi har inte velat ha politiker med förut men detta var också en uppstart för revidering av programmet och därför var det relevant att ha med dem.

Företagarna som deltar är från alla branscher och i alla storlekar. I samtalen fanns allt från Volvo Cars Sveriges vd till enmansföretagare.

– Det blir många spretiga svar, men det har ett värde. Småföretagen kommer inte till tals lika mycket eftersom de sällan har möjlighet att ta sig tid till sådana här dialoger då de har färre stödfunktioner på företaget. Så det är ofta svårare att fånga vad de tycker, säger Pia Areblad.

Sex arbetsgrupper får inspelen

De inspel som kom fram på dialogen tas omhand av de sex arbetsgrupper som ansvarar för områdena: kompetensförsörjning, attraktionskraft, infrastruktur och tillgänglighet, markberedskap och fysisk planering, företagsklimat samt innovationskraft.

Förutom de 24 samtalen fick deltagarna höra Business Region Göteborg berätta om de utmaningar som Göteborgsregionen har när det gäller de olika områdena och hur långt arbetet kommit.

– Förmiddagen avslutades med en timme mingel. Vi håller de här mötena väldigt slimmade eftersom det är debiterbar tid för företagen, och vi vill att så många som möjligt ska kunna komma.

Vilka framsteg har gjorts sedan programmet infördes?

– 91 aktiviteter fanns med i den tidigare handlingsplanen. 95 procent genomfördes trots pandemin. Exakt hur det påverkar indikationerna är svårt att säga. Handlingsplan 2 började gälla i januari 2022. Där finns 46 aktiviteter, som är lite skarpare och säger vilket utfall som ska levereras. Detta arbete kan man följa på vår hemsida. Men det är också viktigt att lägga till att handlingsplanen inte innefattar allt Göteborgs Stad gör för näringslivet. Det finns mycket annat som ingår i förvaltningarna och bolagens ordinarie arbete, som är betydelsefullt för jobbskapande och tillväxt, säger Pia Areblad.