Sex konsulter ger stöd i 51 kommuner. Antalet företagskonkurser ökade i Göteborg under januari månad. Ännu är det oklart om det är en trend eller en tillfällighet. Men Företagsakuten står nu bättre rustad än vid förra lågkonjunkturen för att möta mindre företag i kris.

Företagsakuten drivs av bland andra Business Region Göteborg (BRG). Inför förra lågkonjunkturen, som startade hösten 2008, bestod akuten av en enda person.

– Under 2009 tillkom sex konsulter så nu täcker vi hela Västra Götalands län plus Kungsbacka och Varberg, totalt 51 kommuner, säger Susanne Robertsson, projektledare för Företagsakuten.

Har tystnadsplikt
Här kan företag få fem kostnadsfria timmar handledning och råd, självklart under tystnadsplikt. Rådgivningen brukar utmynna i en handlingsplan som i många fall kan leda bort från problemet, vare sig det rör sig om en stor kund som vacklar eller att kostnaderna har börja skena iväg.

Sedan kan Företagsakuten även hjälpa till med kontakter och förhandlingar med banker eller leverantörer.

Sedan starten 1997 har Företagsakuten hjälpt mer än 1.000 företag att undvika konkurs. Och för det mesta ordnar det upp sig, även på längre sikt.

– Vi har tittat på de ärenden som var inne på akuten under åren 2005 till 2009 och fick hjälp. Det visade sig att 60 procent av dem fortfarande var aktiva under 2011, säger Susanne Robertsson.

Berg- och dalbana
– Strax efter hjälpsituationen är runt 90 procent fortfarande igång. Och på längre sikt klarar sig alltså 6 av 10. Det tycker vi är bra siffror.

Under 2011 har det rent allmänt varit lite berg- och dalbana för många mindre västsvenska företag. En bransch som länge haft det svårt är detaljhandeln och den utvecklingen har fortsatt efter jul- och nyårshandeln.

– Förra året var det många detaljhandelsföretag som kom till oss. Totalt hade vi 119 företag inne i akuten förra året, alltså ärenden där vi sitter ner och jobbar ihop med företaget, inte snabba råd på telefon eller mail – vilket vi också hjälper till med gör, säger Susanne Robertsson.

– Så nog behövs vi!

Fler konkurser i januari
119 ärenden under 2011 innebär en minskning, jämfört med 2010, då man hade 132 ärenden. Men i januari var antalet inkommande ärenden till Företagsakuten högre än i januari 2011.

– Det är ju inga stora siffror, men i år hade vi 16 nya ärenden under januari, vilket ska jämföras med åtta under januari 2011. Än så länge kan vi inte se att någon viss bransch ligger illa till, utan det är blandat, säger Susanne Robertsson.

Företagsakuten drivs av BRG samt kommunalförbunden i Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg.