Stödjer lokalt entreprenörskap. EU-projektet Företagsamma Västra Hisingen en av Sveriges två kandidater till EU:s internationella tävling för företagsfrämjande. Projektet kom till för att gynna det lokala företagandet på Hisingen – med positiva resultat.

När projektet Företagsamma Västra Hisingen avslutades 2014 valde de tre Hisingsstadsdelarna tillsammans med övriga samarbetspartners att ta vara på lärdomar från det projektet och starta företagsrådgivningen One stop future shop.

”Vi gjorde mycket för första gången”
– Vi är väldigt stolta över nomineringen. I Företagsamma Västra Hisingen gjorde vi mycket för första gången – och det gav positiva resultat för företagandet i regionen och för lokalsamhället, säger Daniela Ölmunger, projektledare för One stop future shop.

– Extra spännande är det att One stop future shop just startat. Där tar vi med de bästa delarna och utvecklar dem för att skapa fler hållbara företagare på Hisingen, Över 100 nya företag startades, fortsätter hon.

Det är EU-kommissionen som varje år arrangerar tävlingen för att lyfta fram goda exempel på företagsfrämjande. Att Företagsamma Västra Hisingen valts ut att representera Sverige beror delvis på de konkreta resultat som projektet uppnått.

100 nystartade företag
Bland annat startades det under projekttiden över 100 nya företag ur företagsrådgivningarna, det hölls totalt över 600 starta eget-rådgivningar med olika entreprenörer och man tog emot över 4500 besökare på sitt business center. En annan orsak till att projektet nominerats är att det utmynnat i fortsatta insatser för att främja företagande.

När Företagsamma Västra Hisingen avslutades 2014 användes erfarenheterna i den nya företagsrådgivningen. Båda utgår från ett business center med företagsrådgivning i Biskopsgården. Detta kombinerat med flera insatser som workshops, starta eget-kurser och matproduktionsprojekt har visat sig effektivt för att nå och stödja entreprenörskap i lokalsamhället.

– Projekt i sin bästa form är den perfekta miljön för att testa nya lösningar på gamla eller nya utmaningar. I One stop future shop är det precis det vi satsar på att uppnå, avslutar Daniela Ölmunger.