”Vi har vågat tänja på gränserna”. Det avslutade projektet Företagsamma Västra Hisingen har fått ta emot Eurocites award för sitt arbete med att utveckla entreprenörskapet i stadsdelen. Priset delades ut på onsdagskvällen i samband med samarbetsorganets årsmöte i Malmö.

Ferieentreprenörerna och entreprenörskap i skolan är två satsningar som har utvecklats inom projektet Företagsamma Västra Hisingen och som har kommit för att stanna. Dessutom startades över 800 företag i stadsdelen under projekttiden. Över 100 av dem drog i gång sina verksamheter efter vägledningssamtal som de fått via Företagsamma Västra Hisingen.

− Jag tror att vi har lyckats så bra för att vi har vågat tänja på gränserna och inte jobbar så traditionellt. Vi har gjort flera snabba omställningar och genomfört saker som inte stod med i vår projektansökan från början, säger Daniela Ölmunger, utvecklingsledare i SDF Västra Hisingen.

Har anpassat sig till verkligheten
Hon säger att de inte har haft något annat val än att anpassa sig till omständigheterna och den verklighet som präglat stadsdelen de senaste åren.

– I slutet av projektet kom det många företagare från Syrien, en målgrupp vi inte hade med från början, men som behövde vårt stöd. Då fick vi lösa det, säger hon.

Samma sak med ferieentreprenörerna, som inte heller fanns med från början, men som kom till som ett försök att bidra till minskad gängkriminalitet bland stadsdelens ungdomar.

Många är stolta
Daniela Ölmunger tror att Företagsamma Västra Hisingen har bidragit till en ökad känsla av stolthet bland de som jobbar och bor i stadsdelen.

− Ett av målen med projektet var att alla invånare i stadsdelen ska känna sig stolta över sin stadsdel. Dit har vi inte nått. Men jag tror att fler känner det i dag än förut, säger hon.