Har bidragit till nya etableringar. Lövgärdets företagsby får årets pris från Angereds företagarförening. Företagsbyn öppnade mitt i finanskrisen 2009. Nu har den bidragit till att fler nya företag etablerat sig i området.

– Priset är ett kvitto på att vår investering sett så här i efterhand var lyckad, konstaterar Christopher Östling och Michael Thelander som äger och driver Lövgärdet förvaltning AB.

Peter Lindemark, kontorschef på Handelsbanken i Hjällbo och styrelsemedlem i Angereds företagarförening, gläds över att årets pris går till ett företag som bidragit till att skapa förutsättningar för nya företag i Angered. Det startade dessutom i orostider då många andra valde att avvakta med sina investerings- och etableringsplaner.

Näringslivet i Angered har potential
– Detta tycker vi i Angereds företagarförening förtjänar särskild uppmärksamhet. Vi delar därför ut årets pris till Thelander & Östling som, genom uppförandet av Lövgärdets företagsby, visat prov på långsiktigt agerande utifrån en positiv tilltro avseende utvecklingen i Angeredsområdet, säger Peter Lindemark.

Att näringslivet i nordöstra Göteborg har potential visar den kartläggning som nyligen gjorts av Business Region Göteborg och Utveckling Nordost. Här finns 3.600 företag och hela 70 procent av dem har som mål att växa.

Många efterlyser just lokaler och nätverk som viktiga förutsättningar för att kunna utvecklas vidare.