Fler guider i kontakter med Göteborgs Stad. Efter drygt ett års verksamhet kan Företagslotsen redan visa upp så bra resultat att projektet förlängs med två år och dessutom tillsätter ytterligare en tjänst. Därmed får alla små och medelstora företag i Göteborg ännu större möjlighet att snabbt och enkelt guidas rätt i sina kontakter med Göteborgs Stad.

– Göteborg ska bli bäst i klassen vad gäller företagsklimat i storstäderna, så är det bara, säger Sam Friberg, som fram tills nu varit ensam på posten som Företagslots i Göteborg.

37A6.jpg
Ett uppdrag som han uppenbarligen har skött med den äran, eftersom Göteborgs Stad och Business Region Göteborg nu har beslutat att inte bara förlänga projekttiden med ytterligare två år, utan dessutom tillsätta ytterligare en tjänst. Undersökningar har nämligen visat att tjänsten som Företagslotsen erbjuder är både efterfrågad och uppskattad.

Huvudmålet vid starten i december i fjol var att under ett år hantera 350 till 450 ärenden, och redan under de elva månader som lotsfunktionen funnits har 399 företag och företagare fått hjälp. När de efter avslutat ärende har ombetts betygsätta bemötandet har företagarna visat sin uppskattning – på en skala mellan 0 och 100 har Företagslotsen fått det osedvanligt höga betyget 86 i så kallat Nöjd kund-index, NKI.

Restaurangbranschen väldigt komplex
– Det har varit en stor spridning på ärenden, alltifrån vart man vänder sig när man vill starta eget till frågor om tillstånd och tillsyn i olika verksamheter. Nyligen kontaktades jag av en kvinna som frågade hur man ansöker om konkurs, en byggare undrade om studentbostäder och efter nyår börjar nog samtalen från café-ägarna trilla in, om tillstånden för verandorna som ska byggas till våren, säger Sam Friberg.

De flesta ärenden har han lyckats lösa eller förmedla vidare till rätt instans inom 48 timmar, men vissa uppdrag är knepigare och kan i värsta fall pågå i månader innan de når i hamn.

– Nu om inte förr har jag ju till exempel blivit varse att café och restaurang är en av de mest komplexa branscher man kan vara verksam i, och där behövs mycket information och stöd för att hitta rätt bland alla inblandade instanser och myndigheter, säger Sam Friberg.

Stor potential i små företag
Nu utökas alltså Företagslotsen så att Sam får en avlastande kollega. Till sin hjälp har han även fått en nationell standard, SS 88 4000:2013, ett ”verktyg” som ger riktlinjer om hur en kommunal lotsfunktion ska fungera och processen se ut.

– Standarden ställer hårda och bra krav på kommunen att tillhandahålla en effektiv service till företagen. Alltihop handlar till slut om att trimma upp företagsklimatet i Sverige så att de små och medelstora företagen kan erbjuda fler arbetstillfällen.

– I Göteborg har vi just nu cirka 55 000 företag, varav ”bara” 180 har fler än 200 anställda. Alla de andra har färre och där finns naturligtvis en stor utvecklingspotential, säger Sam Friberg

Han har just i dagarna har varit i kontakt med ett företag, med 30 anställda, som bad om vägledning och kontakter inför en internationell expansion.

– Ett bra exempel på där Företagslotsen kan fungera som en brygga mellan företagaren och de myndigheter som han eller hon kanske aldrig har varit i kontakt med tidigare eller ens känner till, men som nu är nödvändiga för en långsiktlig tillväxt.