Lyckad satsning får fortsättning.  Genom två EU-projekt har företagare i sex år kunnat få stöd och rådgivning i Biskopsgården. Nu utvecklas och permanentas det framgångsrika företagsstödet på Vårväderstorget. 

Business Center i Biskopsgården erbjuder skräddarsydd hjälp både till den som vill starta företag och de som redan är företagare. Nu utvecklas satsningen från Business Region Göteborg samtidigt som stadsdelens företagsstöd, Innovation & Business Center blir permanent.

– Det vinnande konceptet tror jag är att vi finns på plats och att vi anpassar oss till målgruppen, säger företagsutvecklaren Ali Tabrizi på Business Region Göteborg. Många gånger kan språket och krångliga myndighetsregler ställa till det. Vi finns här som stöd och för att guida i ekosystemet för företagande.

Flera ställen för nyföretagarstöd
Företagsstödet består av allt ifrån stöd i ansökan om tillstånd och kontakt med Skattemyndigheten till råd kring affärsutveckling, marknadsföring och sociala medier. Men viktigast av allt, menar Ali Tabrizi, är lyhördhet.

– Vi lyssnar på den som kommer hit och försöker få en bild av vad de behöver och hjälper dem sedan att ta nästa steg och prioritera rätt.

Business Center är ett av tre ställen där Business Region Göteborg erbjuder företagsstöd. Sedan tio år tillbaka finns ett Business Center i Angered som nu agerar förebild till det nya i Biskopsgården. Sedan drygt två år finns också Yesbox – home of entrepreneurs i Gamlestaden.

På Yesbox samlas just nu 13 olika aktörer inom nyföretagande under ett och samma tak.

–  Genom att erbjuda stöd, hjälp och aktiviteter på en adress hoppas vi kunna göra samma sak i Biskopsgården som vi redan gör i Angered och i Gamlestan – underlätta och ta bort hindren på vägen mot företagandet samt stötta företagarna att ta nästa steg i sin utveckling, betonar Ali Tabrizi.

– Och våra tjänster är tillgängliga för alla, oavsett var man bor. Går du i starta-eget-tankar kan du antingen komma till Business Center i Biskopsgården, Business Center i Angered eller till Yesbox – home of entrepreneurs. Alla dörrar är öppna för alla!