Göteborgs stadskärna är Göteborgsregionens tillväxtmotor. Men den måste bli större och starkare för att kunna konkurrera med andra regioner. Därför ska stadskärnan förtätas med 40.000 nya arbetsplatser och 30.000 fler boende till år 2020.

Det är ett av målen i en ny strategi för hållbar tillväxt som Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) tagit fram tillsammans med Business Region Göteborg (BRG) och som presenterades vid en pressträff på måndagen.

Göteborg är för litet

Mycket går åt rätt håll i Göteborgsregionen, landet mest framträdande exportregion som haft en högre ekonomisk tillväxt de senaste tio åren än resten av landet. Men det räcker inte. Göteborg är för litet, för här spelar storleken en avgörande roll.

Ute i Europa är Göteborgsregionen en liten och glest befolkad region med alltför få branscher. Åtminstone 70 europeiska storstadsregioner ligger bättre till.

I dag har Göteborgsregionen 950.000 invånare och 450.000 sysselsatta. År 2020 ska här finnas 1,5 miljoner invånare och 750.000 sysselsatta.

– I dag sträcker sig vår lokala arbetsmarknad ända till Varberg och Marks kommun och den växer hela tiden, sade Göran Johansson, ordförande i GR.

– Ändå är vi för små. För det som skapar tillväxt runt om i världen är urbaniseringen och att antalet branscher växer, vilket gör att inte minst småföretag lockas hit och vågar starta.

”Vi har slutat vara stöddiga”

Analysarbetet bakom den nya strategin har pågått i tre år och har involverat över 1.000 politiker och 500 ledande tjänstemän i Göteborgsregionen. De inblandade lovordar nu det samarbetsklimat som finns mellan Göteborg och kranskommunerna.

– Vi i Göteborg har slutat vara stöddiga, sade Göran Johansson.

– Nu vill vi jobba tillsammans i stället för att hävda vår storlek. Varje kommun ska göra sin översiktsplanering, men vi måste ha en dialog om kommunikationer, bostäder och etableringsfrågor.

Stefan Svensson, ordförande i Partilles kommunstyrelse och vice ordförande i GR, instämde:

– Det är en helt annan stämning idag än för 10-15 år sedan. Vi är helt införstådda med att Göteborg är tillväxtmotorn och måste ha en stor och stark kärna med många olika branscher, det skapar en mångfald som lockar fler människor till regionen.

Infrastruktur och bilism hindrar utvecklingen

– Samtidigt är Göteborg medvetet om att vi i kranskommunerna kan skapa de attraktiva, fina boendena med naturen runt omkring. Vi är beroende av varandra, helt enkelt, sade Stefan Svensson.

Bilden av Göteborg som industristad är fortfarande för stark. Det duger inte att se tjänstesektorn som ”ett släptåg till industrin”, sägs det i strategin. Framtidens tillväxt ska i första hand ske inom kontorsbaserade branscher, som redan växer snabbt.

Sedan 1993 har sådana jobb vuxit med 70 procent och sysselsätter idag cirka 100.000 personer i regionen.

Vilka är då de främsta hindren för den här utvecklingen?

– Infrastrukturen och bilismen, svarade Göran Johansson.

Partihallsförbindelse senast 2015

– Idag är det bara 17-18 procent av de som arbetspendlar över kommungränsen som reser kollektivt. I Stockholm är den siffran 40 procent. Om vi inte snabbt närmar oss den nivån, går det inte rent fysiskt, då räcker det inte med en ny älvförbindelse.

Vad gäller trafikfrågorna finns det i den nya strategin tydliga budskap till regeringen och statliga beslutsfattare inom Banverket och Vägverket: Den redan försenade Partihallsförbindelsen och en älvtunnel samt tågtunneln Västlänken ska vara utbyggda senast år 2015. Och en Götalandsbana senast 2020.

Fotnot 1:
I GR ingår 13 kommuner: Göteborg, Mölndal, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, Lilla Edet, Ale, Alingsås, Lerum. Härryda, Kungsbacka och Partille.

Fotnot 2:
Med Göteborgs stadskärna avses här Centrum, Linnéstaden, Majorna, Norra älvstranden samt delar av Lundby.