”Vi har varit otydliga”. Fisk och skaldjur ska helt prägla verksamheten i Feskekôrka också när upprustningen är klar och de handlare som vill kommer att få vara kvar. Det har den kommunala fastighetsägaren Higabs styrelse nu beslutat. ”Det här är ett tillfälle att ta Feskekôrka in i framtiden. Higab vill se fler restauranger, uteservering och fisk- och skaldjursförsäljning på nya sätt”, säger vd Christer Svärd.

– Och längre öppettider så att det är liv och rörelse över fler av dygnets timmar. Samtidigt ska vi vårda göteborgarnas ikonbyggnad, fortsätter Christer Svärd.

Higab meddelade i våras att Feskekôrka måste stänga för upprustning efter nästa sommar, men då sades inte så mycket om framtiden för fisk- och skaldjursverksamheten

– Vi måste självkritiskt konstatera att vi varit otydliga och därför oroat många göteborgare i onödan. Vi förstår att handlarna verkligen brinner för Feskekôrka och hoppas att de vill vara med även i framtiden säger Higabs styrelseordförande Anders Sundberg.

”Duktiga entreprenörer och eldsjälar”
De handlare som vill kommer alltså att erbjudas att flytta tillbaka när upprustningen är klar.

– Feskekôrka ska vara en del av stadsutvecklingen och bli ett självklart centrum i Rosenlundsområdet där det hänt mycket positivt de senaste åren. För att Feskekôrka ska överleva på lång sikt tror vi att det måste in en eller flera aktörer som kan vara med och ta ett helhetsgrepp. De som finns där idag är duktiga entreprenörer och eldsjälar och oavsett vilken inriktningen blir, kommer de ha alla möjligheter att få en plats, säger Christer Svärd.

Hur länge fiskhallen kommer att vara stängd är inte klart men renoveringen kommer att ske varsamt i och med att Feskekôrka är byggnadsminnesförklarad. Den ligger dessutom på fornminnesförklarad mark, vilket innebär att en arkeologisk förundersökning ska göras innan markarbetena kan starta.