Årets första konjunkturrapport från BRG. Det går bra för Göteborg. I alla fall enligt Business Region Göteborgs nya konjunkturrapport. Osäkerheten i omvärlden verkar inte ha påverkat den starka konjunkturen i Göteborg.

Rapport: Konjunkturen Göteborgsregionen #1 2017

Vid årsskiftet 2016/2017 hade Göteborgsregionen haft 108 månader i rad med jobbtillväxt. Arbetslösheten sjunker och sysselsättningen ökar i snabbare takt än i Stockholms- och Malmöregionerna.

I slutet av februari hade Göteborgsregionen en arbetslöshet på 5,8 procent, lägst bland de svenska storstadsregionerna. Högst tryck är det inom fordonsindustrin och byggsektorn samt inom vård, omsorg och utbildning.

Behövs rejäla insatser för utrikes födda
Arbetslösheten har minskat något för de grupper som står längst från arbetsmarknaden även om det enligt Business Region Göteborg behövs rejäla insatser för att minska arbetslösheten bland utrikesfödda. Nästan var fjärde utrikesfödd ungdom i Göteborgsregionen står i dag utan jobb.

Trots det positiva läget pekar Business Region Göteborg på några riskfaktorer. Den politiska oron på de stora exportmarknaderna lyfts som ett exempel, liksom risken att hushållens köpkraft minskar om räntorna börjar stiga.