Men mörkare prognoser för 2023. Ett halvår in i 2022 visar den senaste konjunkturrapporten från Business Region Göteborg att sysselsättningen fortsätter att växa kraftigt, arbetslösheten sjunker och företagen annonserar tjänster för fullt. Men det skakiga omvärldsläget påverkar prognoserna för 2023 som inte ser lika bra ut.

Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Business Region Göteborgs konjunkturrapport visar på ett totalt konjunkturindex på 109 för andra kvartalet. Det är högre än under högkonjunkturåren 2014–2018. Men det skiljer sig rejält mellan olika sektorer. Tillverkningsindustrin går fortfarande på högvarv, bygg- och tjänstesektorn upplever ett starkt normalläge, medan handeln upplever en försvagning.

Prognosmakarna ser dock dystert på tillväxten nästa år. Omvärldsläget med Rysslands krig i Ukraina, störningar i leverantörskedjor, höga och volatila energipriser, stigande inflation och räntor leder till en markant försvagad tillväxt.

Ladda ner rapporten genom att klicka på bilden.

– Här och nu upplever företagen konjunkturen som stark och de skriker efter personal med rätt kompetens. Men prognoserna framåt från banker och institut är mörka, säger Henrik Einarsson, analyschef på Business Region Göteborg.

Han menar att det svårbedömda och fiskfyllda läget gör att många företag just nu arbetar hårt för att förändra och säkra sina leveranskedjor.

Lägre arbetslöshet än i övriga landet

Slutet av andra kvartalet i år var 575 000 personer sysselsatta på arbetsmarknaden i Göteborgsregionen. Det är 20 000 fler jämfört med samma tidpunkt i fjol.

I augusti låg arbetslösheten på 5,8 procent, vilket är cirka en procentenhet under Sverige som helhet. Men arbetslösheten slår olika. Bland de som just nu är arbetslösa eller inskrivna i arbetsmarknadspolitiska program i Göteborgsregionen är cirka 59 procent utrikesfödda.

– Bland regionens utrikesfödda ungdomar stod exempelvis 15,3 procent utan arbete i augusti. Det är drygt fem procent lägre än samma månad i fjol, men fortfarande en hög siffra, säger Peter Warda, senior analytiker på Business Region Göteborg.

Färre lägenheter byggs

Peter Warda är senior analytiker på Business Region Göteborg.

Nybyggnationen av bostäder sjunker dramatiskt, med 47,5 procent på årsbasis, under början av 2022. Det är framför allt byggnationen av nya lägenheter i flerbostadshus som minskar. En förklaring kan vara att priserna på bostadsrätter har gått ner något mer i Göteborg (-4,6 procent) än i riket (-2,9 procent) och övriga storstäder. Nedgången för huspriserna i Göteborg ligger mer i linje med prisnedgången för villor i Sverige generellt.

Resandet till och från Göteborgsregionen fortsätter att återhämta sig bra efter pandemin. I sommar noterades tidernas högsta genomsnittssiffra för antalet gästnätter i Göteborgsregionen. Under perioden maj till juli 2022 ökade antal gästnätter på regionens hotell, vandrarhem och campingar med 59 procent och var fjärde gäst var inrest från utlandet. Det innebär ett snitt på 649 000 gästnätter per månad.

– Även hotellens beläggningsgrad har ökat till rekordhöjder och nådde i juli 85 procent. Perioden från maj i år har alltså varit extremt stark för Göteborgsregionens besöksnäring, säger Peter Warda.