"Industrin har inte återfått förtroendet". Containertrafiken i Göteborgs Hamn är fortsatt svag under årets tredje kvartal – jämfört med förra året minskade volymerna med 28 procent. Samtidigt är siffrorna för roro-gods och bilar positiva.

– Trots att containerterminalen kunnat hantera det gods som passerat i princip störningsfritt under hela tredje kvartalet så ser vi ett enormt volymtapp. Det är tydligt att industrin inte återfått förtroendet för hamnens containerterminal, säger Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.

Enligt Kårestedt beror bristen på förtroende på den konflikt som råder sedan i maj 2016 mellan APMT och Hamnarbetarförbundet.

– Jag har förståelse för att man tvekar att återföra sina containerflöden till Göteborgs Hamn efter långa tider av varsel, blockader, strejker och lockouter. Det måste till en långsiktig lösning på situationen om vi ska kunna vinna tillbaka svensk industris förtroende, säger han.

För godsslagen bilar och roro-gods ser det mer positivt ut. Antalet bilar ökade jämfört med tredje kvartalet 2017 med 24 procent till 63000, medan antalet roro-enheter – trailers och annat rullande gods – ökade med 8 procent. Hanteringen av olja minskade däremot med 15 procent, vilket beror på ett planerat underhållsstopp för ett av raffinaderierna.