Turismen fortsätter att växa i Göteborg. Antalet övernattningar ökade med 7,2 procent förra året jämfört med året innan. Det är den största ökningen någonsin. Turismen i stan omsätter årligen drygt tio miljarder kronor.

– Ett mycket bra utbud av show, teater, konsert och opera gör att Göteborg lockar turister även under vinterhalvåret. 2002 var också ett ovanligt starkt evenemangsår, säger Claes Bjerkne VD för Göteborg & Co.

Bäst tillväxt i Norden

Ökningen av avtalet gästnätter i Stor-Göteborg ökade med 7,2 procent 2002 jämfört med året innan enligt siffror från Statistiska Centralbyrån. Tillväxten är klart högre än vad den är för de andra större städerna i Göteborg. Motsvarande siffror för Stor-Stockholm var en ökning på 0,01 procent, en minskning med en procent för både Stor-Malmö och Oslo (jan – nov), och en ökning med 0,4 procent för Köpenhamn (jan – nov).

En viktig del av turismen är shoppingen. Nordstan, med sina 30 miljoner besökare, ökade försäljningen med 9,9 procent under 2002. Varje år omsätter Göteborgsturismen 10,5 miljarder kronor som ger 11.700 årsarbeten.