Förväntningarna infriades. Tack vare en kraftig ökning av antalet gästnätter under december månad nådde Göteborg 2014 över fyra miljoner övernattningar. ”En makalös framgång för turist-, mötes- och evenemangsstaden”, säger Camilla Nyman, vd för Göteborg & Co.

Redan i början av januari pekade mycket på att antalet gästnätter skulle passera fyra miljoner, trots att SCB:s siffror inte var klara än. Och så blev det alltså.

December 2014 var månaden då Gothia Towers öppnade sitt tredje torn samtidigt som julstaden och VM i innebandy lockade många besökare till Göteborg.

Valutaeffekt har hjälpt till
Totalt noterade staden ett lyft i antalet gästnätter med 19 procent under årets sista månad, och kom därmed 2014 totalt upp i 4 080 925 övernattningar enligt statistik från SCB och Tillväxtverket.

– Vi har fått positiv respons på våra marknadskampanjer och hjälpts av en valutaeffekt utanför Norden. Men det viktigaste är att det händer mycket i Göteborg, säger Camilla Nyman.

Turismen från Tyskland och Storbritannien ökade under 2014 med 46 respektive 41 procent.