Nytt samarbetsavtal unikt i Sverige. Lokala fastighetsägare, näringslivet och flera av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag i Gamlestaden ska samarbeta enligt modellen Business improvement district, BID. Det ska bland annat göra stadsdelen tryggare och mer attraktiv att leva och verka i.

Den lokala ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden och åtta förvaltningar och bolag inom Göteborgs Stad har ingått ett samarbetsavtal kallat BID Gamlestaden. Förebilden är den internationellt etablerade utvecklingsmodellen BID, Business improvement districts.

Samarbetet ska stärka stadsutvecklingen och förutsättningar för näringsliv i området, och samtidigt göra Gamlestaden till en attraktiv och trygg plats att leva och verka på.

Fördjupat samarbete

Avtalet är en fördjupning av ett mångårigt samarbete, som ska skapa förutsättningar för en utvecklad och vacker stadsmiljö, stärkta möjligheter för lokalt näringsliv och utvecklad lokal service med entreprenörer, butiker och restauranger.

– Det finns sedan länge ett mångårigt upparbetat förtroende som skapar förutsättningar för detta samarbete. Det har pågått i runt 15 år och vi har en anda av att vi bjuder in varandra till gemensamma diskussioner för att samtala om allt från felparkerade bilar till hur vi lockar fler företagare tillstadsdelen och minskar eller får bort narkotikaförsäljning. Tillsammans kan vi göra saker bättre, säger Gitte Caous, stadsdelsdirektör i Östra Göteborg.

Hon berättar att BID-avtalet är unikt i sitt slag i Sverige.

– Ja, det finns inget liknande någon annanstans i landet. Vi har tidigare besökt regeringskansliet för att berätta om samarbetet i Gamlestaden. Fredrik Reinfeldt, som är ordförande för Trygghetskommissionen, och justitieministern Morgan Johansson har också varit hos oss.

Bakom kulisserna

Vid millennieskiftet präglades Gamlestaden av misskötta offentliga miljöer och enskilda fastigheter, av otrygghet, hög vardagsbrottslighet, organiserad kriminalitet och negativ publicitet.

Den ideella föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden bildades som en reaktion med syfte att vända utvecklingen i stadsdelen.

– Sedan dess har ett uthålligt utvecklingsarbete bedrivits, med ett stort antal upprustningar, trygghetsinsatser och evenemang, i samarbete med boende, lokalt föreningsliv, näringsliv, polis och Göteborgs Stad, säger Helena Holmberg, verksamhetschef på Fastighetsägare i Gamlestaden.

– Idag är Gamlestaden en attraktiv och trivsam stadsdel och ett av Göteborgs strategiska nybyggnationsområden. Problem ökar och minskar över tid, men nu finns det en vana av att samarbeta för att hantera dem, fortsätter hon.

Gamlestadsborna ska vara med och påverka

– Möjligheterna att påverka ska öka. I den bästa av världar ska invånarna inte tänka på detta. Det ska ske bakom kulisserna. De ska vara med och påverka. Om de gör det genom sin bostadsrättsförening, via kommunen, den de hyr sin affärslokal eller så ska inte spela någon roll. Oavsett hur synpunkterna lämnas in ska vi bakom BID-avtalet stå enade, säger Gitte Caous.