Kompetensförsörjning en utmaning. Hur ska Göteborg klara kompetensförsörjningen i det utvecklingssprång staden och Göteborgsregionen är inne i? Det var frågan för den strategiska näringslivsdialog som Göteborgs Stad bjudit in till på måndagen.

22 representanter från näringslivet, Chalmers, Göteborgs universitet, kommunstyrelsens arbetsutskott och Göteborgs Stad diskuterade också situationen på bostadsmarknaden, Göteborgs attraktionskraft och samarbetet mellan utbildningssystemet och näringslivet.

Tillgången på arbetskraft och kompetens inom en rad yrken är stora utmaningar för Göteborgsregionen. Samtidigt är en stor del av den arbetskraft som finns inte rustad för de jobb som erbjuds.

”Stark vilja att gemensamt föra frågorna framåt”
– Politiken, akademin och näringslivet visar en samsyn i frågeställningarna och en stark vilja att gemensamt föra frågorna framåt, säger Eva Hessman, stadsdirektör Göteborgs Stad.

– Samtidigt är det tydligt vilken stark position Göteborgsregionens näringsliv har till exempel inom innovation, fortsätter Eva Hessman.

Rådgivande funktion
Måndagens näringslivsdialog var den första av tre planerade årliga möten där representanter för näringsliv, akademi, politiker och tjänstemän ska diskutera Göteborgs konkurrenskraft, innovationsförmåga och förutsättningar för en hållbar utveckling.

Den strategiska näringslivsdialogen ska ha en rådgivande funktion och varje möte får sitt eget tema.