Kompetensförsörjning en stor utmaning. Hur kan Göteborg bli en ännu mera konkurrenskraftig stad och stärka sin attraktionskraft? Det har ledande profiler inom Göteborgs näringsliv, akademi och politik diskuterat inom ”Strategisk näringslivsdialog” det senaste året. Nu har arbetet sammanfattats. ”Alla är överens om att det varit väldigt givande”, säger Karin Eriksson på Business Region Göteborg.

Personer som medverkat i de strategiska näringslivsdialogerna har bland annat varit direktörer från stadens storbolag, entreprenörer och rektorerna från Chalmers och Göteborgs universitet.

– Syftet med Strategisk näringslivsdialog har varit att se hur näringslivet, akademin och staden tillsammans kan bidra till att stärka Göteborgs konkurrenskraft, säger Karin Eriksson, verksamhetsstrateg på Business Region Göteborg.

– Dialogerna har fungerat som ett rådgivande forum till stöd för politiker och i förlängningen tjänstepersoner i det dagliga arbetet i Göteborgs Stad. Utgångspunkten har varit att identifiera vad vi kan göra tillsammans, fortsätter Karin Eriksson.

Svårt får rätt kompetens till stan
De olika träffarna har handlat om kompetensförsörjning, innovation, logistik och entreprenörskap. Den 17 april hölls ett sammanfattande möte, där lyftes flera goda exempel och vad samtalen resulterat i.

– Ett exempel på resultat från den näringslivsstrategiska dialogen är Testbädd Göteborg, som lanserades i samband med mötet. Testbädd Göteborg är ett initiativ som innefattar hela staden; näringsliv forskning och offentliga aktörer och handlar om att samverka på en helt ny nivå för att ta sig an morgondagens samhällsutmaningar. Genom att accelerera innovationsutvecklingen och skapa möjligheter för inte minst små- och medelstora företag att testa sina innovationer i tidiga faser bland annat i verkliga miljöer, säger Karin Eriksson.

Kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Göteborg nu och framöver. Karin Eriksson berättar att frågor som lyfts till exempel är att internationell kompetens som kommer hit för att jobba måste kunna hitta ett boende och att eventuella medföljande barn kan gå i en internationell skola eller förskola.

Social hållbarhet engagerar
Ett socialt hållbart Göteborg är ett ämne som varit uppe på flera möten, och många av deltagarna från näringslivet vill engagera sig ytterligare i frågan om hur man skapar en socialt hållbar stad.

– Göteborgs Stad har därför skapat en funktion som arbetar med att ta vara på initiativen från näringslivet. Det kan handla om att etablera samarbeten, skapa kontaktvägar och på andra sätt stödja arbetet för en mer socialt hållbar stad, säger Karin Eriksson.

På det sammanfattande mötet fick deltagarna möjlighet att ge återkoppling på näringslivsdialogerna.

– Alla parter är överens om att samtalen varit mycket givande och de flesta har uttryckt att man behöver fortsätta att träffas och tala om de utmaningar som Göteborg står inför. Och då skall vi komma ihåg att, inte minst deltagarna från näringslivet representeras av personer som har otroligt fulltecknade kalendrar och ändå väljer att prioritera dialogmöten om stadens gemensamma frågor. Det tycker jag är ett fint bevis på engagemang, säger Karin Eriksson.