Gör plats för Västlänken. I början av 2018 flyttas godsterminalen vid Gullbergsvass till ytterhamnarna på Hisingen. Flytten är en överenskommelse mellan Göteborgs Stad och Trafikverket, för att underlätta bygget av Västlänken och göra plats för framtida stadsutveckling.

– Eftersom cirka 70 procent av godset är relaterat till hamnen, Volvo eller övriga verksamheter på Hisingen blir det här ett mycket fördelaktigt läge, säger Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn.

Godsterminalen är en så kallad kombiterminal, där gods lastas om från tåg till lastbil. I dag trafikeras den av tolv tåg och 200 hundra lastbilar om dagen och på ett år byter cirka 70 000 trailers transportslag här.

Tunga lastbilstrafiken flyttar ut från centrum
– Kombiterminalen i hamnen kommer att ha lika stor kapacitet som den befintliga terminalen vid Gullbergsvass. Omlokaliseringen gör också att den tunga lastbilstrafiken flyttar från stadens centrala delar till de stora lederna till och från hamnen.

Det nya läget ligger i anslutning till roroterminalerna, varifrån trailers fraktas med fartyg till exempelvis England och Belgien.

– Göteborgs Hamn är internationellt känd för att hälften av containertransporterna till och från hamnen sker med järnväg. Med kombiterminalen mitt i hamnen öppnas nya möjligheter att även få över trailertransporterna från lastbil till järnväg, med stora miljövinster till följd, säger Arvid Guthed.