Upp fem procent. Göteborgs hamn fortsätter att hantera mer gods. Det visar en sammanställning för januari-mars 2022. Jämfört med samma period förra året handlar det om en ökning på fem procent, från 5 miljoner ton till 5,3 miljoner ton.

När det gäller containrar ökade volymerna för sjätte kvartalet i följd. Under januari-mars i år hanterades 212 000 containrar, det är en ökning med fyra procent och högsta totalsiffran för januari-mars sedan 2014.

Mer gods på järnväg

Ungefär 60 procent av containergodset transporteras på järnväg till eller från hamnen. Under förra året kom nya godstågpendlar till hamnen och de befintliga ökade i både antalet avgångar och volym. Det gjorde att antalet containrar ökade från 116 000 till 126 000 under första kvartalet 2022, jämfört med samma period 2021.

Fler passagerare

Roro (last som kan rullas på eller av fartyget) ökade från 140 000 till 147 000 enheter. Nya bilar sjönk från 73 000 till 67 000, men det är en ändå en historiskt bra siffra. Antalet passagerare ökade från 67 000 till 185 000, vilket är ett resultat av lättade restriktioner. Två kryssningsfartyg kom till hamnen under första kvartalet.